AUTORSKI MODEL TRENINGU MENTALNEGO W SPORCIE / SZTUKACH WALKI - MODEL 3 S


AUTORSKI MODEL TRENINGU MENTALNEGO W SPORCIE - 3 S

Trening mentalny 3S buduje samoświadomość zawodnika, wzmacnia jego mocne strony, psychiczną elastyczność, podnosi odporność na stres i pozwala na świadome, efektywne kontrolowanie swego działania w obszarze aktywności sportowej (realizację postawionych celów).
W naszym modelu pracy, w pierwszej kolejności, zwracamy uwagę na potencjał & mocne strony & wartości & cechy osobowości, które stanowią podstawę „mentalnej siły” w aktywności sportowej. Drugą, kluczową kwestią są emocje i ich wpływ na działanie i podejmowane decyzje. Dużą wagę przywiązujemy do zagadnień związanych z budowaniem emocjonalnej odporności, elastyczności i efektywnego wykorzystania emocji w kontekście wzmacniania skuteczności działania. Celem wspólnej pracy jest uzyskanie efektu samodzielności, doświadczania skuteczności w procesie osiągania zamierzonych rezultatów z zachowaniem dobrego samopoczucia i satysfakcji ze zdrowego ruchu.

Model 3S opiera się na najnowszych osiągnięciach naukowej psychologii sportu, coachingu rozwoju osobistego oraz standardach efektywnej pracy treningowej.

Istotnym elementem wzmacniającym efektywność praktyki MENTALNEGO TRENINGU SPORTOWEGO są własne doświadczenia związane z aktywnością sportową –  w tym zawodnicza i trenerska praktyka sportowa w takich dyscyplinach jak : azjatyckie sztuki walki (w szczególności - kenjutsu), koszykówka.


W kręgu moich sportowych pasji i doświadczeń pozostają także, uprawiane rekreacyjnie: narciarstwo biegowe, jogging & biegi średniodystansowe, kolarstwo górskie, trening siłowy .....
Warto podkreślić, iż standardy treningu mentalnego 3 S mają uniwersalny charakter, są użyteczne zarówno z perspektywy tradycyjnych sportów o zachodnim rodowodzie, jak i azjatyckich sztuk walk.

Moje doświadczenia związane z "BUDO" & KOSZYKÓWKĄ oraz profesjonalna wiedza psychologiczna są elementami wzmacniającymi jakość procesu treningu mentalnego.


Z Szacunkiem,

dar.jpg


Dariusz Wyspiański
Shidoin & Kancho, "Kenjutsu Ryu Hyoho", Sandan
Certyfikowany Instruktor Koszykówki & Basketball Coach (according to US standards of AIC)
Praktyk psychologii sportu & Coach rozwoju osobistego

Czy rodzimy się WOJOWNIKAMI ?"NIE RODZISZ SIĘ WOJOWONIKIEM, NIKT NIE STWORZY CIĘ WOJOWNIKIEM....
WOJOWNICY KREUJĄ SIĘ SAMI POPRZEZ PRZEZWYCIĘŻANIE SKUTKÓW POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW, BÓLU, CIERPIENIA i MIERZENIE SIĘ Z WŁASNYMI PORAŻKAMI....."

Aby stac się prawdziwym WOJOWONIKIEM nie porzebujesz ORĘŻA.

I niech to motto towarzyszy nam w roku 2019 !

Domo Arigato !

Dariusz Wyspiański

"Kenjutsu Ryu Hyoho" Sandan

dar.jpg

The real FORCE of Warrior is not his weapon but his Mentality & Wisdom....